Anställningar och uppdrag

Jämtlands läns museum, illustratör och formgivare, 2000-2004
Ansvarig för temautställningar i Gamla skolan i Kälom 2000, 2005 och 2006
Käloms byalag, utställningsproducent och projektledare, 2006
Östersunds kommun, illustrations- och layoutarbeten, 2008
Konstnär, frilansande illustratör och utställningsformgivare sedan 2004

Utbildningar

Fil kand examen med bl a konsthistoria, Lunds universitet 1985-88
Kortare kurser i teckning och akvarellmålning 1985-87
Östersunds konstskola 1988-90
Grundutbildning i vävning med vävteknik, komposition och bildvävnad 1994-95
Studier och praktik i komposition och vävning hos konstnär Karin Bernholm 1996
Grafisk Design, Sunderby folkhögskola 2005
Grafisk kommunikation, Avans 2007

Nästa Sida