Konungarnas tillbedjan
Konungarnas tillbedjan, röllakanväv
Altartavla i Hornsbergskyrkans doprum,
Frösö församling, 2003