Ave Maria
Ave Maria - en hyllning till jungfru Maria,
textil svit i sju delar (varje del 59 x 20 cm);
korsstygnsbroderi på linneväv